obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
Plán činnosti
História KD a JDS Bojnice
Zásady KD a JDS Bojnice
Činnosť KD a JDS Bojnice
Záujmová činnosť
- Pripravujeme
+ Rok 2018
+ Rok 2017
+ Rok 2016
- Rok 2015
   december 2015
   november 2015
   október 2015
   september 2015
   august 2015
   júl 2015
   jún 2015
   máj 2015
   apríl 2015
   marec 2015
   február 2015
   január 2015
+ Rok 2014
+ Rok 2013
+ Rok 2012
+ Rok 2011
+ Rok 2010
+ Rok 2009
Spolupráca
Kontakt
Výbor KD a JDS Bojnice
  Oficiálna stránka mesta Bojnice
Kniha návštev
Mapa servera
2.4.2015 Kladenie vencov
Zúčastnili sme sa kladenia vencov pri pamätníku padlých na Hurbanovom námestí pri príležitosti
70. výročia oslobodenia mesta Bojnice. Aj napriek tomu, že pršalo sa nás zišlo dosť, aby sme sa zúčastnili tohoto aktu a vzdali hold padlým za naše oslobodenie. 
5.4.2015
Prednosta mestského úradu Mgr. Palacka nás prišiel pozvať v sobotu  11.4.2015 na environmentálnu vychádzku. Stretnutie bude pri pri Mestskom úrade v Bojniciach o 8,30 hod. a pri kostole v Dubnickej časti.

11.4.2015 Environmentálna vychádzka
V sobotu na environmentálnej vychádzke sa zúčastnilo 14 našich členov. Účastníci boli rozdelení do viacerých skupín. Jedna časť išla na Bohátku a ďalšia na Futbalové ihrisko kde sa všetci účastníci stretli na spoločnej opekačke. Okrem našich členov sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci zo Základnej školy a iní občania Bojníc. Na tejto spoločnej vychádzke sa pozbierali smeti, a tak sa odľahčila naša príroda aby naše výlety do prírody boli krajšie.

 
Hlavička fotogalérie
e-1.jpge-2.jpg
e-3.jpge-4.jpg
13.4.2015
V pondelok sa zišli členky výboru a pár členiek, aby sme upratali klub a polepili pokazené stoličky. Pokiaľ sme sa mi zvŕtali s handrami a metlami, pani Hraňová lepila stoličky, v kuchymi kuchtila pani Mery obed. Pripravovala arabské jedlo, aké varievala vo svojej domovine v Sýrii. Do klubu ju priviedla ako svoju priateľku pani Jolana Hraňová. Obed bol veľmi zaujímavý a chutný, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Želáme, aby sa pani Mery medzi nami cítila dobre.


 14.4.2015
Pani Humajová na úvod povedala pár informácii o pripravovanom výlete do Gačíkova. Prišli medzi nás pracovníčky Slovenskej sporiteľne pani Gurtlerová a Slošiarová. Na úvod zablahoželali pani Evke Martošovej k 85. narodeninám a odovzdali jej malú pozornosť a spevácka skupina jej zaspievala jej obľúbenú pieseň Goralu... Potom nás poinformovovali o pohrebnom poistení aj iných produktoch Slovenskej sporiteľne. Pracovníčky podrobne informovali o možnostiach založenia pohrebného poistenia a odpovedali na zvedavé otázky našich členov.


 
Hlavička fotogalérie
a-1.jpga-2.jpga-3.jpg
a-4.jpga-5.jpga-6.jpg
23.4.2015 Medvedí cesnak
Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme sa vybrali do Tužiny na medvedí cesnak. Počasie nám prialo, tak sme si užili pekný deň. Nazbierali sme medvedí cesnak, cestou naspäť sme si porozprávali ako ho pripravíme a potom sme sa zastavili v miestnej cukrárni na kávičku a dobrý zákusok.
Hlavička fotogalérie
ces-1.jpgces-2.jpgces-3.jpg
ces-4.jpgces-5.jpgces-6.jpg

28.4.2015
Beseda s pracovníčkou ZOO
Pracovníčka ZOO Bojnice pani Kubíčková nás naštívila, aby nás poinformovala o akciách a činnosti ZOO. Priniesla so sebou aj zvieratko, a to pytóna kráľovského a volal sa Klaudius. Porozprávala nám o jeho vlastnostiach, spôsobe chovania a odpovedal na zvedavé otázky. Odvážnejší ho aj pohladili o čom svedčia aj naledovné fotografie.
Hlavička fotogalérie
had-1.jpghad-2.jpghad-3.jpg
had-4.jpghad-5.jpghad-6.jpg
had-7.jpghad-9.jpghad-8.jpg

30.4.2015
  Stavanie mája
Ako bývalo kedysi zvykom, v predvečer 1. mája sa staval máj. My sme sa na to pripravili, obliekli sme sa do krojov a z klubu sme spoločne išli na námestie. Na námestí už bola pripravená detská ľudová hudba, pracovníci Technických služieb boli tiež  pripravený postaviť máj. Spolu s detskou ľudovou hudbou a harmonikárom Jankom sme zaspievali piesne Máj, máj, zelený... a iné ľudové piesne.


Hlavička fotogalérie
maj-1.jpgmaj-2.jpgmaj-3.jpg
maj-4.jpgmaj-5.jpgmaj-6.jpg
maj-7.jpgmaj-8.jpgmaj-9.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web