obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
Kontakt
Plán činnosti
História KD a JDS Bojnice
Zásady KD a JDS Bojnice
Činnosť KD a JDS Bojnice
Záujmová činnosť
Spolupráca
- Pripravujeme
+ Rok 2019
+ Rok 2018
+ Rok 2017
+ Rok 2016
+ Rok 2015
+ Rok 2014
+ Rok 2013
+ Rok 2012
+ Rok 2011
+ Rok 2010
+ Rok 2009
Výbor KD a JDS Bojnice
  Oficiálna stránka mesta Bojnice
Kniha návštev
Mapa servera
 O Z N A M 

 
Kurz počítačov bude v pondelok a vo štvrtok o 10,00 hod.
 
v Centre voľného času.  

Začíname  vo štvrtok 3.októbra 2019
 

 
Kurz vedie: Monika Kulinová  
OKTÓBER 2019 
·         1.10.2019 - utorok  - otvorenie mesiaca úcty k starším 
·         8.10.2019 - utorok  - Tréning pamäte - Kompas pre mozog - lektorka p. Bartošová o 13,30 hod.
·         15.10.2019 - utorok -Tréning pamäte - Kompas pre mozog - lektorka p. Bartošová o 13,30 hod. 
o
                                          O 15,00 príde bylinkár z Prahy

 
·      18.-19.10.2019  - piatok, sobota – spevácka skupina LIPA sa zúčastní akcie
 
                                  „Jaseň je dar“ v Zemianskych Kostoľanoch

·         22.10.2019 - utorok  - voľný program 
·         29.10.2019 - utorok  - voľný program 
  
NOVEMBER 2019 
·         5.11.2019 - utorok  - voľný program 
·        12.11.2019 - utorok  - Priateľské stretnutie s jubilantami v Slovenskej reštaurácii v Bojniciach                                                 o 12,30 hod.
 
 
   19.11.2019 - utorok  - voľný program 
         26.11.2019 - utorok  - voľný program 
  
DECEMBER 2019 
·         3.12.2019 - utorok  - Možno príde aj Mikuláš 
·         10.12.2019 - utorok  - voľný program 
·         17.12.2019 - utorok  - priateľské stretnutie pri vianočnom stromčeku 
·         31.12.2019 ­- utorok  - Silvester na námestí v Bojniciach 
  
JANUÁR 2020 
·         7.1.2020 – utorok o 15,00 hod. slávnostné otvorenie roka 2020 
  
  
  
 
 
 
  

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web